Kompleksowa obsługa firm

Świadczymy pomoc prawną na rzecz polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. W ramach stałej opieki prawnej udzielamy porad prawnych, sporządzamy i opiniujemy różnorodne dokumenty obejmujące całość prowadzonej przez Klienta działalności, jak też zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem postępowań windykacyjnych.

Doradztwo dla osób fizycznych

Świadczymy pomoc prawną na rzecz polskich oraz zagranicznych osób fizycznych, w szczególności udzielamy porad prawnych, sporządzamy i opiniujemy różnorodne dokumenty prawne oraz prowadzimy postępowania z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz karnego.

Szkolenia z zakresu prawa

Na życzenie Klienta przygotowujemy prezentacje oraz szkolenia z wybranych zagadnień prawnych, wspomagając tym samym prowadzenie przedsiębiorstw, podnosząc świadomość prawną oraz wpływając pozytywnie na trafność podejmowania decyzji prawnych oraz biznesowych przez przedsiębiorców, jak również ich pracowników.
Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria Prawo nakazuje to, co należy czynić i zakazuje rzeczy przeciwnych